Inversa academia.

¿Qué é unha Fintech?

26 April 2019
¿Qué es una Fintech?

 

O termo Fintech xorde da unión dos termos " Finance "e " Technology" e engloba a unha gran diversidade de empresas de intermediación financeira que segundo TM Sourcing poderiamos agrupar en catro segmentos:

      1-Ferramentas de operación e medios de pago .

      2-Coñecemento cliente e Big Data.

      3-Seguridade e identificación de persoas.

      4-Diñeiro Electrónico.

 

Todas elas utilizan a última tecnoloxía para ofrecer un servizo:

      -Máis rápido, eficiente e sinxelo

      -Con custos máis competitivos

      - Unha xestión máis democrática e próxima

      - Maior poder de decisión e control do cliente sobre o seu diñeiro e os seus investimentos.

O seu auxe nos últimos anos foi espectacular con previsións de crecemento exponenciais perfilando un novo ecosistema dentro dos servizos financeiros. Todo apunta a un futuro onde as organizacións tradicionais veranse obrigadas a colaborar con novos actores para poder ofrecer servizos con maior valor engadido aos seus clientes.

Algunhas das áreas máis destacadas son:

O crowdfunding: Tamén coñecido como Micromecenazgo online que permite financiar un proxecto a través dunha comunidade que actúa de forma altruísta ou ben a cambio dunha recompensa non monetaria.
O crowdlending: Financiamento a través dunha comunidade de investidores que buscan unha rendibilidade económica. Se o financiamento restrínxese só a anticipos de facturas ou desconto de pagarés falariamos de crowdfactoring .
Préstamos P2 P: Préstamos directos entre individuos a través dunha plataforma online.
Banca móbil: Transaccións financeiras realizadas a través dun dispositivo móbil.
Insurtech: Termo inglés froito da unión doutros dous, Insurance(seguros) e Technology(tecnoloxía) que supón a creación dentro do sector dos seguros de novas formas de ofrecer os produtos e servizos ao cliente final.
En España estímase que en 2018 as empresas de crowdlending, crowdfunding e crowdfactoring canalizaron a través das súas plataformas operacións por un valor global duns 880 millóns, o que supón cuadriplicar a cifra obtida en 2016(Fonte , DBK informa).

Paralelo a este crecemento foron xurdindo asociacións como " Fintech Praza", da que Inversa forma parte e que aspira a ser a maior comunidade de empresas fintech. Ou a "Asociación Española de Fintech e Insurtech"( AEFI) que como eles mesmos indican ,pretende crear unha contorna favorable para o desenvolvemento deste tipo de empresas no noso país.

Á súa vez a AEFI está integrada en " Fintech Iberoamérica" que inclúe ademais a Colombia Fintech, Fintech México, a Cámara Uruguaia de FinTech, FinTech CA e Caribe, Fintech Perú, Asociación de Panamá( PanamáFintech), Asociación de Portugal( AFIP), Asociación Fintech de Arxentina, Asociación fintech de Chile e AB Startup Brasil.

Concluímos destacando a gran variedade de empresas fintech que forman parte do ecosistema económico; utilizando un símil gastronómico diremos que son moitas e variadas as receitas fintech que podemos atopar segundo os ingredientes que utilicemos. En Inversa esforzámonos por elaborar un produto o máis perfecto posible utilizando os mellores ingredientes: facturas e pagarés analizados por expertos, investimentos desde 20 euros, intereses cobrados por anticipado, máxima seguridade contractual , conta segregada avalada polo Banco de España que garante a custodia externa do diñeiro, intereses xustos para as partes, liquidez para as empresas, sen avais nin garantías, sen computar en Cirbe.....e todo coa rapidez que nos permite a última tecnoloxía.

INVERSA, unha receita financeira perfecta 

 

 

crowfactoring FinTech tecnologia
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en Academia Inversa como experto faite socio do coñecemento.