Inversa academia.

Interés composto o cómo sacarlle rentabilidade a túa rentabilidade.

14 December 2020
Interés composto o cómo sacarlle rentabilidade a túa rentabilidade.

Á hora de xestionar os nosos aforros non só temos que expornos como obter unha boa rendibilidade ou o que é o mesmo, un bo interese en termos porcentuais, senón que debemos tamén decidir que facer con ese beneficio obtido.

Temos varias opcións:

1º)

Unha delas é gastalo ou aforralo nunha conta de tal modo que cobraremos sempre sobre o capital inicial; todos os períodos do investimento cobraremos o mesmo. 

Exemplo:

Se investimos 10.000 a tres anos e a un interese anual do 8% .

Cobraremos:

O primer ano 10.000*0.08= 800

O segundo ano 10.000*0.08= 800

O tercer ano 10.000*0.08= 800

Gañariamos un total de 2.400 euros (800+800+800)

2º)

Pero existe outra posibilidade coa que gañar máis diñeiro se decidimos reinvestir as ganancias sumándollas aos 10.000 inicialmente investidos.

Interés composto o cómo sacarlle rentabilidade a túa rentabilidade.

Exemplo:

O 1º ano o mesmo, 10.000*0.08= 800

E 2º ano sería sobre o capital inicial máis os rendementos obtidos (10000+800)= 10.800

10.800 0.08= 864

O 3º ano o capital máis intereses acumulados será (10.000+800+864)= 11.664

11.664* 0,08= 933,12

A ganancia total sería maior, (800+864+933,12) 2.597,12 euros .

Como podemos observar coa primeira opción gañamos 2400 euros e coa segunda 2.597,12; en tres anos gañaríamos case 200 euros máis co interese composto.

Cantos máis anos dure o investimento ou máis grande sexa a contía maior será a diferenza, estamos ante un crecemento exponencial do beneficio.

Para facilitar os cálculos utilizamos as seguintes fórmulas:

Datos exemplo

Chamaremos Ci= Capital inicial investido (10.000)

Cf= Capital final

i= Taxa de interese anual (8%)

n= Período de tempo do investimento(3)

1º) Interese simple

Cf= Ci(1+ n i), Cf=10.000*1,24= 12400

Beneficio ou Ganancia total =Cf- Ci= 12.400-10.000= 2400

2º)Interese composto

Cf= Ci(1 + i) ^ n, Cf=10.000*1,25971212.597,12

Beneficio ou Ganancia total =Cf-Ci= 12.597,12-10.000=2597,12

A diferenza entre o capital final obtido respecto ao capital inicial investido dános os intereses que gañamos, é dicir, o beneficio conseguido.

Se o período de capitalización fose :

semestral (k=2), cuadrimestral( k=3), trimestral( k=4), mensual( k=12) substituiriamos a n por n/ k.

Por último comentar que existe a posibilidade de cobrar os intereses de forma anticipada, co cal case no mesmo momento de realizar a inversión recibimos a ganancia correspondente podendo reinvestila xa desde ese momento e empezar xa a obter máis beneficio.

INVERSA paga aos seus investidores os intereses de forma anticipada, o que permite obter un interese composto e polo tanto maior beneficio

 

 

 

AFORROS CROWDFACTORING Crowdlending RENTABILIDADE
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en Academia Inversa como experto faite socio do coñecemento.