Inversa academia.

A Democratización das Finanzas.

21 March 2019
A DEMOCRATIZACIÓN DAS FINANZAS

 Se lle pedimos a un neno que escriba tres ou catro desexos, posiblemente algún fale dun mundo en paz, sen inxustizas, sen pobreza, en definitiva, dun mundo mellor.

Pero estas palabras para un adulto soan a utopía, a soños imposibles. O noso discurso normalmente toma tinguiduras máis derrotistas ; a vida e a experiencia demostrounos o difícil que é cambiar algunhas cousas. Este pensamento constrúe barreiras mentais que nos volven conformistas e lévannos ao: “Non se pode facer nada”

Ata que todo salta polo aire.

É entón cando o valioso instinto de supervivencia esperta e obríganos a reinventarnos.

Empezamos a falar de comunidade, de cooperación e de sumar para ser máis fortes.

A tecnoloxía xorde como a principal ferramenta para conseguir esta conexión ofrecendo un efecto multiplicador de transformación. O cliente gaña peso e poder de elección e decisión. Dalgún modo este empoderamiento abarca todas as áreas e disciplinas empresariais.

Estamos a asistir a unha revolución froito doutra, a tecnolóxica, que está a cambiar os modelos de negocio en case todos os sectores e por suposto o financeiro non é unha excepción.

As finanzas están a sufrir un cambio profundo. A dixitalización e a aparición de plataformas online ofrecen rapidez, transparencia e relacións de igual a igual ou o que é o mesmo, relacións máis democráticas.

O cliente cada vez está máis informado e é máis esixente, o cal debe ser tomado por parte das empresas como algo positivo que nos motive e contáxienos esa esixencia á hora de ofrecer o noso produto ou servizo.

Estamos ante un reto esperanzador que ao final nos beneficia a todos e pode facer posible cambiar a mensaxe ao:    “ Si se pode facer algo”.

E estámolo facendo.

democratización das finanzas Finanzas FinTech Tecnoloxía
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en Academia Inversa como experto faite socio do coñecemento.