Inversa academia.

A inflación do estilo de vida

A inflación do estilo de vida

Formación

A inflación do estilo de vida ou lifestyle inflation prodúcese cando aumenta o nivel de ingresos pero tamén aumenta o de...

Ler máis →
Cómo proteger tus ahorros frente a la inflación.
Formación

Cómo proteger tus ahorros frente a la inflación.

    Posiblemente a palabra "inflación" sexa un dos termos económicos máis escoitados nos medios e case sempre con connot...

Ler máis →